CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - SẢN XUẤT VÀ XÂY DỰNG PHONG THỊNH

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - SẢN XUẤT VÀ XÂY DỰNG PHONG THỊNH

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - SẢN XUẤT VÀ XÂY DỰNG PHONG THỊNH

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - SẢN XUẤT VÀ XÂY DỰNG PHONG THỊNH

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - SẢN XUẤT VÀ XÂY DỰNG PHONG THỊNH
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - SẢN XUẤT VÀ XÂY DỰNG PHONG THỊNH

THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG HỆ THỐNG LAF CHIẾT RÓT

Phong Thịnh mang tới giải pháp tổng thể cho khách hàng với chi phí hợp lý nhất, tối thiểu hóa trong việc thiết kế và thi công Hệ Thống LAF Chiết Rót nhưng mang lại kết quả tối đa. Tư vấn và thiết kế phòng Hệ Thống LAF đầy đủ các chức năng, trang thiết bị với hệ thống sạch đạt chuẩn.

     

 

Sản phẩm cùng loại

THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG PHÒNG VI SINH

THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG PHÒNG VI SINH

Thiết kế phòng thí nghiệm vi sinh tùy theo yêu cầu của loại mẫu thử, số lượng mẫu thử và phương pháp kiểm. Bố trí và thiết kế phải đảm bảo an toàn, không nhiễm chéo và theo một chiều.
THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG PHÒNG IVF

THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG PHÒNG IVF

Phong Thịnh mang tới giải pháp tổng thể cho khách hàng với chi phí hợp lý nhất, tối thiểu hóa trong việc thiết kế và thi công phòng IVF nhưng mang lại kết quả tối đa.
Tư vấn và thiết kế phòng IVF đầy đủ các phòng chức năng, trang thiết bị với hệ thống sạch đạt chuẩn
THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG PHÒNG SẠCH ĐIỆN TỬ

THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG PHÒNG SẠCH ĐIỆN TỬ

Phong Thịnh mang tới giải pháp tổng thể cho khách hàng với chi phí hợp lý nhất, tối thiểu hóa trong việc thiết kế và thi công phòng sạch nhưng mang lại kết quả tối đa. Tư vấn và thiết kế phòng sạch đầy đủ các phòng chức năng, trang thiết bị với hệ thống sạch đạt chuẩn.
THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG PHÒNG TẾ BÀO GỐC

THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG PHÒNG TẾ BÀO GỐC

Phong Thịnh mang tới giải pháp tổng thể cho khách hàng với chi phí hợp lý nhất, tối thiểu hóa trong việc thiết kế và thi công phòng Tế Bào Gốc nhưng mang lại kết quả tối đa. Tư vấn và thiết kế phòng Tế Bào Gốc đầy đủ các phòng chức năng, trang thiết bị với hệ thống sạch đạt chuẩn.
THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG PHÒNG TẾ BÀO GỐC

THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG PHÒNG TẾ BÀO GỐC

Phong Thịnh mang tới giải pháp tổng thể cho khách hàng với chi phí hợp lý nhất, tối thiểu hóa trong việc thiết kế và thi công phòng Tế Bào Gốc nhưng mang lại kết quả tối đa. Tư vấn và thiết kế phòng Tế Bào Gốc đầy đủ các phòng chức năng, trang thiết bị với hệ thống sạch đạt chuẩn.
THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG PHÒNG TẾ BÀO GỐC

THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG PHÒNG TẾ BÀO GỐC

Phong Thịnh mang tới giải pháp tổng thể cho khách hàng với chi phí hợp lý nhất, tối thiểu hóa trong việc thiết kế và thi công phòng Tế Bào Gốc nhưng mang lại kết quả tối đa. Tư vấn và thiết kế phòng Tế Bào Gốc đầy đủ các phòng chức năng, trang thiết bị với hệ thống sạch đạt chuẩn.
THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG PHÒNG THÍ NGHIỆM

THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG PHÒNG THÍ NGHIỆM

Phong Thịnh mang tới giải pháp tổng thể cho khách hàng với chi phí hợp lý nhất, tối thiểu hóa trong việc thiết kế và thi công phòng thí nghiệm nhưng mang lại kết quả tối đa. Tư vấn và thiết kế phòng thí nghiệm đầy đủ các phòng chức năng, trang thiết bị với hệ thống sạch đạt chuẩn.
Zalo
Hotline: 0907515258